طراحی نیمکت پارک در تهران به توجه به مشکلات و نیازها

مطالب دیگر:
📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خراسان رضوی📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان خراسان شمالی📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان کهگیلویه و بویراحمد📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان کردستان📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان لرستان📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان مرکزی📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان مازندران📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان سمنان📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان سیستان و بلوچستان📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان تهران📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان یزد📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان زنجان📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان البرز📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان بوشهر📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان آذربایجان شرقی📚شیپ فایل جاده های ارتباطی استان آذربایجان غربی📚شبيه سازي و آموزش خط کش اندازه گیری میلیمتری با استفاده از Flash Player📚شبيه سازي و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی اعشاری با استفاده از Flash Player📚شبيه سازي و آموزش خط کش اندازه گیری اینچی کسری با استفاده از Flash Player
طراحی نیمکت پارک در تهران به توجه به مشکلات و نیازها|30019547|uwl|bf|یو دابلیو|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طراحی نیمکت پارک در تهران به توجه به مشکلات و نیازهاآماده دریافت می باشد .

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 46

فهرست :

مقدمه

تفسير مشكل

گرد آوري اطلاعات گوناگون پيرامون موضوع

ثبت درخواستها و نظرات متخصصين و استفاده كنندگان موضوعات پروژه

دسته بندي اطلاعات براساس نوع و اهميت آنان

تدوين اطلاعات براساس اولويت ها ، با توجه به اهداف پروژه و جمع بندي

تعريف و شرح كلي مشكلات طرح هاي موجود

جدول مشكل حالت اوليه – ثانويه

آناليز مقدار ونياز

رابطه اجتماعي

گروه جنسي استفاده كنندگان

گروه سني استفاده كنندگان

آناليز اجتماعي

آناليز محيطي (توليد – توليد )

اهم مطالب بخش آناليز محيطي

آناليز تاريخي

اهم مطالب بخش آناليز توسعه تاريخي

آناليز بازار

آناليز كاركرد هاي عملي

استانداردها

آناليز ساختارو آناليز جنس و روشهاي ساخت و مونتاژ

اهم آناليز ساختار و آناليز جنس و روشهاي ساخت و مونتاژ

آناليز استتيك

اهم مطالب آناليز كاركرد استتيكي

آناليز توزيع و فروش و خدمات و نگهداري

آناليز سيستماتيك (توليد – توليد )

منابع

موضوع: نيمكت پارك

مقدمه :

اكيپ طراحي صنعتي با رشد روز افزون و بالا رفتن تكنيك و علم اين رشته درمملكتمان شروع به كار نموده و دست به روي صنايع ايراني گذاشته با كوشش و تلاش راهي نو در صنعت باز كرده و مصنوعات را مطابق با شرايط اقليمي و فرهنگيان و رعايت كفايت علمي و مهندسي طراحي و به مرحله ساخت برساند از اين رو يكي از محصولات كه رابطه مستقيمي با اقشار مختلف دارد و مورد استفاده بسيار يعني مبلمان پارك را به عنوان پروژه 1انتخاب كردم و اميدوارم پارك هايمان را با طرحهاي نو مزين كرده و راحتي بيشتري را براي مردم و اقشار مختلف فراهم گردانيم .

تفسير مشكل :

در سطح شهر تهران بيش از 100پارك و فضاي سبز وجود داردو با تلاش شهرداري سعي در افزايش روز افزون فضاي سبز مي باشد .

طبق آمار بدست آمده مساحتي بالغ بر (حدودا ً) 763.8 هكتار فضاي سبز و حداقل 10000 نيمكت وجود دارد كه از تاسيس اولين پارك (پارك شهر ساخته و در پاركها توزيع گرديده و نياز به آوردن آمار و اعداد و ارقام نيست ).

وجود پاركها و فضاي سبز موجود كه همه شاهدند و ناظر و استفاده كننده و تعداد بيشمار نيمكتها ، چراغها ، سطل زباله ها و آبخوريها ... .

خود شناسي از آمار زياد اين محصولات بوده و حاكي از اهميت اين طراحي ميباشد و مشكل در كل به اين صورت مي باشد كه ساليان درازي است كه متاسفانه يك سري طرحها به صورت متداول چه بهره گرفته از طراحي خارجي و چه ابداع داخلي توسط غير متخصص ساخته و به استفاده رسيده است و هدف رفع اين مشكل بوده و طراحي اين محصولات توسط متخصصان و سعي در اين مي باشد كه در طراحي اصول ارگونومي و استتيك و مسائل مهندسي و فاكتورهاي فرهنگي رعايت گردد و از همه مهمتر اينكه قابل ساخت بوده و بتوان بهره اي از اين محصول برد .

گرد آوري اطلاعات گوناگون پيرامون موضوع :

مبلمان هاي موجود را به تنوع و به وفور مي توان در پاركها ديد و در كل چون نمونه هاي موجود نقايص فراواني دارند از جمله رعايت نكردن مسائل استتيكي استفاده نكردن يا استفاده غلط از عوامل بصري و اصول زيبا شناختي رعايت نكردن مسائل عملكرد فيزيولوژيكي و آنتروپومتري و مشكل ساخت ضايعات گوناگوني كه در نمونه ها مي توان ديد .

تصوير 1 – پارك ملت

تصوير 2 – نمونه اي از نيمكت در پارك

ثبت درخواستهاونظرات متخصصين واستفاده كننده گان موضوعات پروژه :

خواستگاه و حلهاي كلي است كه طراح براي حل مشكل مطرح مي نمايد .

يعني طرح نو كه تمام مسائل فني و ارگونومي و مهندسي ساخت و مونتاژ و مسائل استتيكي را رعايت كرده و سعي در جواب رسيدن و جوابگويي به نمام خواستگاههاي استفاده گران مي باشد به صورت خلاصه و اجمال اينكه وضعيت ثانويه خود در ليست بايدها مستتر مي باشد .