آشنایی با مبحث معادلات دیفرانسیل مرتبه اول و دوم و بالاتر

مطالب دیگر:
🔥بررسی نحوه ثبت شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيربازرگاني🔥تشریح مفاهيم زنجيره و شبكه خلاقيت همراه با بررسي موردي يك زنجيره🔥بررسی طراحی گرافیک و شاخه آن و چاپ سيلك اسكرين🔥بررسی طراحي صفحات وب🔥نگاهی به دکوراسیون داخلی و عناصر آن و نقش و جایگاه رنگ در طراحی داخلی🔥بررسی توربین های گازی و بازرسی و انواع آن🔥دستورات ايمني و راهنماي هاي مراقبتي و تکنيک هاي آموزشي جهت توانبخشی پس از ضربه مغزی🔥نگاهی به شیر و استانداردهای آن و فعالیتهای کارخانه شیر پاستوریزه و بررسی طرح تولید شیر🔥بررسی حالت خطرناك در روانپزشکی و پیش بینی آن و کاستن از خطر🔥بررسی عملگر توان در ریاضی🔥بررسی ساختار و طرز کار پردازنده ای دو هسته ای🔥بررسی حافظه مجازی و پیکربندی آن🔥بررسی توت فرنگی و گونه ها و کشت و برداشت آن و مروری بر بهنژادی و آفات و فیزیولوژی ساختاری و ن🔥شناخت و تحلیل معماری کودکان و طراحی محیط و فضایی برای کودکان و بازی و ...🔥بررسی فرایند رهبری و سبک های آن🔥نگاهی به ورزش زنان و نظر کارشناسان در مورد ورزش بانوان🔥تعميرات سيستم هاي هواي ورودي و تجهيرات سيستم توربين گاز🔥بررسی شهر سوخته زابل و جغرافیا و باستان شناسی و زنان آن🔥بررسی شركت فرش باستان يزد و تجهیزات و امور مالی آن🔥بررسی زنبور عسل و دسته بندی و ساختمان و عسل آنها
آشنایی با مبحث معادلات دیفرانسیل مرتبه اول و دوم و بالاتر|30019540|uwl|bf|یو دابلیو|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان آشنایی با مبحث معادلات دیفرانسیل مرتبه اول و دوم و بالاترآماده دریافت می باشد .

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 46

«فهرست مطالب»

عنوان :

فصل اول : مقدمه

1 .1 ) مقدمه

1 . 2 ) مرتبه، درجه و نوع معادله دیفرانسیل

1 . 3 ) جوابهای معادله دیفرانسیل

1 . 4 ) تشکیل معادله دیفرانسیل از یک رابطه اولیه

1 . 5 ) تعیین مسیرهای متعادمد یک دسته منحنی

فصل دوم : معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

1 . 2 ) مقدمه

2 .2 ) معادلات جدا شدنی

2 . 3 ) معادلات همگن

2 . 4 ) معادلات کامل

2 . 5 ) عامل انتگرالساز

2 . 6 ) معادلات دیفرانسیل خطی

2 . 7 ) معادلات خاص

2 . 8 ) حالتهای خاص

2 . 9 ) معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجهn.

فصل سوم : معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر

3 . 1 ) معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی

3 . 2 ) معادلات همگن یا ضرایب ثابت

3 . 3 ) روش ضرایب نامعین

3 . 4 ) روش عملکردهای معکوس.

3 . 5 ) معادله اویلر.

3 . 6 ) استفاده از یک جواب مشخص جهت یافتن جواب دیگر

3 . 7 ) روش تغییر پارامترها.

3 . 8 ) قضیه آبل.

3 . 9 ) شکل نرمال معادله مرتبه دوم.

3 . 10 ) روش کاهش مرتبه.

«معادلات دیفرانسیل»

«فصل اول»

مرتبه اول و دوم و بالاتر

1 . 1 ) مقدمه :

معادله دیفرانسیل معادله ای است که شامل مشتقات اول یا بالاتر باشد معادلات دیفرانسیل به دو دسته تقسیم می شوند : معادلات دیفرانسیل معمولی و معادلات دیفرانسیل جزئی یا پاره ای.

معادلات دیفرانسیل معمولی شامل مشتقات معمولی بوده و دارای یک متغیر مستقل هستند. معادلات دیفرانسیل پاره ای شامل مشتقات جزئی یا پاره ای بوده و دارای بیش از یک متغیر مستقل هستند.

شکل کلی یک معادله دیفرانسیل مرتبه nام معمولی به صورت زیر است :

1 . 2 ) مرتبه، درجه و نوع معادله دیفرانسیل :

مرتبه : مرتبه بالاترین مشتق بوجود در معادله دیفرانسیل را مرتبه آن معادله دیفرانسیل نامند.

درجه : توان بالاترین مرتبه مشتق موجود در معادله دیفرانسیل را درجه آن معادله دیفرانسیل می نامند.

مثال ) مرتبه و درجه معادلات زیر را تعیین کنید؟

مرتبه 2، درجه 3 :

مرتبه 2، درجه 1 :

معادلات دیفرانسیل معمولی را می توان به دو دسته خطی و غیرخطی تقسیم کرد : هرگاه معادلات دیفرانسیل برحسب متغیر وابسته و. مشتقات آن یعنی و خطی باشد آن را خطی می نامیم.