آزمایشگاه مقاومت مصالح و مفاهیم اولیه و بررسی رفتار تغییر شکل فلزات در مقابل نیروی کششی

آزمایشگاه مقاومت مصالح و مفاهیم اولیه و بررسی رفتار تغییر شکل فلزات در مقابل نیروی کششی|30019539|uwl|bf|یو دابلیو|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان آزمایشگاه مقاومت مصالح و مفاهیم اولیه و بررسی رفتار تغییر شکل فلزات در مقابل نیروی کششیآماده دریافت می باشد .

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 16

تعاریف و مفاهیم اولیه

انواع مواد بر اساس پیوند شیمیایی بین آنها :

سرامیک فلز پلیمر در دو دهر اخیر:

سرامیک فلز پلیمر کامپوزیتها نیمه هادی ها

انواع مواد بر اساس نوع واماندگی 1 ) مواد ترد 2 ) مواد شکل پذیر

انواع واماندگی شکست تغییر شکل

در مواد ترد واماندگی بصورت شکست و در مواد شکل پذیر واماندگی بصورت تغییر شکل است

خواص مکانیکی : استحکام، چترمگی، سفتی، سختی، سفتی، خزش، خستگی، شکل پذیری، ضربه، دانستیه،

خواص غیر مکانیکی : الکتریکی، مغناطیسی، نوری، گرمایی، شیمیایی، فیزیکی

استحکام : مقاومت ماده در برابر بارهای وارده است و هر چه استحکام ماده بالاتر ماده، تردتر می شود.

سفتی : (Stiddness) مقاومت ماده در برابر تغییر شکل ارتجاعی (الاستیک) است و هر چه ماده سفت تر شود ماده به سمت صلب، پیش می رود و توجه شود که عکس سفتی، انعطاف پذیری ماده یا همان Stexibihiby است و نه نرمی ماده.

E یا معمول یا تک و یا همان مرول الاستیک همان سفتی ماده است که قابل تغییر نیست. (E ، شیب منحنی در ناحیه ارتجاعی)

E با پیوند اتمی ارتباط دارد به همین خاطر ثابت است و قابل تغییر نیست لذا پیوند های کووالانسی و تونی E بالایی دارند (شکل سرامیکها) اما پلیمر ها که دارای پیوند واندرواس هستند E پایینی دارند.

چقومگی : میزان انرژی که ماده تا قبل از واماندگی می تواند جذب کند (سطح زیر نمودارتش – کرنش E ناحیه تا واماندگی کامل) هر چه این ساعت بیشتر باشد ماده چترمه تر است.

در چترمگی نه استحکام کامل لازم است و نه انعطاف پذیری کامل بلکه این دو خاصیت را همزمان دارا می باشد چترمگی در برابر ضربه اهمیت پیدا می کند.

جهندگی : میزان جذب انرژی در محدوده ی الاستیک تا رسیدن به نقطه تسلیم.

سختی : (Kardness) : مقاومت ماده در برابر تغییر شکل پلاستیک موضعی که مقدار آن با استحکام نهایی مربوط است. (گلویی شدن در نقطه استحکام نهایی رخ می دهد).

استحکام تسلیم : مقدار باری که ماده می تواند تحمل کند اما وارد تغییر شکل پلاستیک نشود.

استحکام نهایی : ماکزیمم باری که جسم می تواند تحمل کند.

استحکام نهایی معیار طراحی نیست بلکه معیار طراحی استحکام تسلیم است بعضی از مواد شکل پذیر دارای نقطه تسلیم فوقانی و تحتانی هستند که نقطه تسلیم پایینی برای طراحی استفاده می شود.